Jump to content


Photo

[Guide] Crafting - ระบบการสร้างไอเท็ม


 • Please log in to reply
21 replies to this topic

#1 Tsuyu

Tsuyu

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 266 posts

Posted 30 April 2013 - 03:34 AM

รวมข้อมูล Crafting การสร้างอาวุธและCore

Divina มีระบบการสร้างอาวุธและCore ที่แตกต่างไปจากเกมส์อื่นๆค่ะ
เพราะทุกๆอย่างนั้นสร้างขึ้นจาก "การ์ด"

วิธีเรียนสกิลสร้างอาวุธและCore
เมื่อเลเวล 11 จะมีเควสสอนการเก็บรวบรวมการ์ดและสร้างอาวุธ (เควส Materialization101 กับเควส Crafting101)
เมื่อจบเควสทั้งหมด ตัวละครจะเรียนรู้ 4 สกิลคือ การเก็บรวบรวมการ์ดอาวุธและการ์ดCore กับการสร้างอาวุธและCore ค่ะ

Posted Image

---------------------------------------------------------------

ข้อมูลการ์ดชนิดต่างๆ ข้อมูลการเก็บรวบรวมเบื้องต้นและสิ่งที่จำเป็นในการสร้าง

การเก็บรวบรวมการ์ด

Posted Image

ในทุกๆแมป จะมีจุดให้เก็บรวบรวมการ์ดอยู่ โดยการ์ดของแต่ละแมปจะมีเลเวลที่แตกต่างกันออกไป
ขณะที่เก็บรวบรวมการ์ด EXP ของสกิลเก็บรวบรวมการ์ดจะเพิ่มขึ้น
เลเวลของสกิลจะมีผลต่อความสำเร็จของการเก็บรวบรวมการ์ด ความเร็วในการเก็บรวบรวม และเพิ่มโอกาสเจอการ์ดที่มีระดับหายากค่ะ

วิธีการเก็บก็คือให้กดใช้ที่จุดเก็บรวบรวม จะมีหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นให้กดเริ่มค่ะ
(ช่อง Tools สำหรับใส่ไอเท็มเพิ่มความเร็วหรือเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเก็บ)

Posted Image

ตัวละครจะเก็บรวบรวมการ์ดไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะยกเลิกหรือช่องเก็บของในกระเป๋าเต็ม
การเก็บการ์ด 1 ใบ ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ เราจะเสียเงินจำนวนหนึ่งค่ะ

การ์ดที่ได้รับจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
Posted Image Posted Image Posted Image การ์ดสีขาว (การ์ดระดับธรรมดา)
Posted Image Posted Image Posted Image การ์ดสีม่วง (การ์ดระดับพิเศษ)
Posted Image Posted Image Posted Image การ์ดสีทอง (การ์ดระดับหายาก)

การ์ดสีขาวและม่วง สำหรับสร้างอาวุธ/Core ระดับธรรมดาสีฟ้า
การ์ดสีม่วงและทองและการ์ดของอุปกรณ์นั้นๆ สำหรับสร้างอาวุธ/Core ระดับหายากสีม่วง
การ์ดสีทองและการ์ดของอุปกรณ์นั้นๆและหินแร่พิเศษ สำหรับสร้างอาวุธ/Core ระดับหายากสีเหลือง

ลักษณะของการ์ดที่ได้จากการรวบรวม
= = Weapon Cards (W-Cards) = =
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ์ดสำหรับอาวุธกายภาพ และการ์ดสำหรับอาวุธเวทย์
Posted Image การ์ดอาวุธกายภาพ สำหรับสร้างอาวุธกายภาำพ(เช่นดาบ ปืน มีด ฯลฯ) และโล่สำหรับนักดาบ
Posted Image การ์ดอาวุธเวทย์ สำหรับสร้างอาวุธเวทย์(เช่น คทา หนังสือ) และโล่สำหรับอาชีพสายเวทย์

W-Cards สามารถรวบรวมได้จากจุดรวบรวม W-Cards ในแผนที่ต่างๆ

= = Core Cards (C-Cards) = =
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ A, B และ C
Posted Image Core-A (วงกลมสีฟ้า) สำหรับสร้าง Core ประเภทเกราะผ้า (Sorc/Cleric)
Posted Image Core-B (วงกลมสีแดง) สำหรับสร้าง Core ประเภทเกราะเบา (Mech/Assassin)
Posted Image Core-C (วงกลมเหลือง) สำหรับสร้าง Core ประเภทเกราะหนัก (Swordman/Monk)

C-Cards สามารถรวบรวมได้จากจุดรวบรวม C-Cards ในแผนที่ต่างๆ

Equipment Cards การ์ดอุปกรณ์
Posted Image
เป็นการ์ดพิเศษที่่จำเป็นในการสร้างอาวุธ/Core ระดับหายากสีม่วง
การ์ดเหล่านี้สามารถหาดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วๆไปหรือบอส และจะมีชื่อแบบเดียวกับอาวุธ/Core ที่จะสร้างค่ะ

Schematic แบบร่าง
Posted Image Posted Image
เป็นไอเท็มสำหรับเรียนวิธีการสร้างสร้างอาวุธ/Core ระดับหายากสีม่วง เหลืองหรือแดง
ตัวละครจะต้องมีเลเวลให้ถึงตามกำหนดถึงจะเรียนได้ สามารถหาดรอปได้จากมอนสเตอร์ทั่วๆไปค่ะ

Weapon Core, Core Core แร่พิเศษ
Posted Image
แร่สำหรับสร้างอาวุธหรือCore ระดับหายากสีเหลือง แร่นี้จะมีชื่อแบบเดียวกับอาวุธ/Core ที่จะสร้าง
สามารถหาดรอปจากบอสในดันเจี้ยนค่ะ

---------------------------------------------------------------

ข้อมูลวิธีการสร้างอาวุธ และ Core

วิธีการสร้างอาวุธ และ Core
ภายในเมืองต่างๆ จะมีจุดสำหรับสร้างอาวุธและ Core อยู่ค่ะ
(อาวุธ = Weapon Card Machine, Core = Core Card Machine)

Posted Image

เมื่อกดใช้จะมีหน้าต่างแสดงรายชื่ออาวุธหรือCore ให้เลือก

Posted Image

ถ้าของมีครบแล้ว ให้กดปุ่ม Craft เพื่อสร้างค่ะ


ความแตกต่างของไอเท็มที่สร้างขึ้นเอง

Posted Image

อาวุธหรือCore ที่ถูกสร้างจะถูกสุ่มคุณภาพ
? ? ? ในรูปคือ Posted Image หรือคุณภาพของไอเท็ม จะมีได้สูงสุดจำนวน 4 ดาวจากการสร้าง
นอกจากนี้ระบบจะสุ่มช่องใส่หินเพิ่มออฟ และสุ่มว่ามีหินในช่องหรือไม่

ดาว 1 ดวง จะเพิ่มพลังโจมตี/ป้องกัน 102%
ดาว 2 ดวง จะเพิ่มพลังโจมตี/ป้องกัน 105%
ดาว 3 ดวง จะเพิ่มพลังโจมตี/ป้องกัน 110%
ดาว 4 ดวง จะเพิ่มพลังโจมตี/ป้องกัน 115%
ดาว 5 ดวง จะเพิ่มพลังโจมตี/ป้องกัน 120% *** ดวงที่ 5 จะได้จากการล๊อคไอเท็มเท่านั้น


อัญมณีเพิ่มโอกาสสำเร็จ
Posted Image
มีอยู่ 3 ชนิดค่ะ คือ
1. Posted Image Refined M-Gem เพิ่มโอกาสที่จะได้ไอเท็มคุณภาพดี (มีดาว)
2. Posted Image Splendid M-Gem เพิ่มโอกาสที่ไอเท็มจะมีหินออฟอยู่ในช่อง
3. Posted Image Success M-Gem เพิ่มโอกาสสำเร็จในการสร้างไอเท็ม 30%
อัญมณีจะใส่ได้เพียงชนิดละ 1 ชิ้นเท่านั้น
สามารถหาได้จากเควส รางวัลของ Creature Tome ดรอปจากบอสหรือมอนสเตอร์บางชนิด ฯลฯ ค่ะ

รายละเอียดสำคัญอื่นๆ
เลเวลของสกิลสร้างอาวุธและCore จะมีผลกับโอกาสสำเร็จในการสร้าง
โอกาสที่จะเพิ่มช่องใส่หินออฟ และโอกาสที่จะมีหินออฟอยู่ในช่องค่ะ
แต่จะไม่มีผลต่อการเรียนรู้วิธีการสร้างใหม่ๆ
ตัวละครจะเรียนรู้วิธีสร้างอาวุธใหม่ๆเมื่อเลเวลสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ
ส่วนอาวุธระดับม่วง เหลืองหรือแดงจะต้องใช้แบบร่างเพื่อเรียนค่ะ

วิธีการอัพเลเวลของสกิลสร้างอาวุธและCore ได้ดีที่สุดคือสร้างของธรรมดาสีขาวค่ะ
เพราะใช้การ์ดจำนวนน้อย สามารถรวบรวมได้ง่ายและไว
และถึงจะสร้างสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ EXP เช่นกัน


---------------------------------------------------------------
Posted Image Posted Image Posted Image

- Always remember those Precious Memories -

#2 D. Masamune

D. Masamune

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 70 posts

Posted 30 April 2013 - 06:32 AM

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ข้อมูลแน่น เหมือนเดิม :lol:

#3 Rayne

Rayne

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 53 posts

Posted 30 April 2013 - 07:43 AM

บางครั้งอ่านไกด์ที่ละเอียดมากๆ ก่อนเล่นจริง ก็เหมือนการอ่านสปอยหนังก่อนไปดูเลย ฮ่ะๆ

ปล. แต่เราชอบอ่านสปอยนะ lol
Posted Image

Fan Art @Divina Thai by Rayne the Sorcerer

#4 ’๏L•v€๏

’๏L•v€๏

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 237 posts

Posted 30 April 2013 - 09:16 AM

ขอบคุณง๊าบ ช่วยได้มากเรย ทำต่อไปเรื่อยๆนะง๊าบ
Posted Image
ⓐⓑⓒⓓⓔⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓠⓡ░Cleric & Knight░ⓡⓠⓞⓝⓜⓛⓚⓙⓘⓗⓖⓔⓓⓒⓑⓐ

#5 WhiteTeddy

WhiteTeddy

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 30 April 2013 - 12:33 PM

งง นิดนึงครับ คือเก็บได้เรื่อยๆหรือเปล่าครับแค่ไปยืนเก็บตรงจุดเก็บการ์ด??
Posted Image

#6 Tsuyu

Tsuyu

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 266 posts

Posted 30 April 2013 - 04:23 PM

งง นิดนึงครับ คือเก็บได้เรื่อยๆหรือเปล่าครับแค่ไปยืนเก็บตรงจุดเก็บการ์ด??


กดที่จุดเก็บการ์ด แล้วตัวละครเราจะเก็บเองเรื่อยๆค่ะ จนกว่าเราจะยกเลิกหรือช่องในกระเป๋าเต็ม
เปิดเกมส์ทิ้งไว้แล้วให้ตัวละครเก็บรวบรวมการ์ดตอนที่เราไม่อยู่ก็ทำได้่ค่ะ
Posted Image Posted Image Posted Image

- Always remember those Precious Memories -

#7 Evel2asting’Œ–

Evel2asting’Œ–

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 630 posts

Posted 04 May 2013 - 12:27 PM

O_O คุงจ้าา

Posted Image

Evel2lastinG


#8 สองบาท

สองบาท

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 09 May 2013 - 11:43 PM

สุดยอดไปเลยเจ้าค่ะ
Posted Image

#9 kenjirov

kenjirov

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 21 posts

Posted 12 May 2013 - 04:39 PM

กดที่จุดเก็บการ์ด แล้วตัวละครเราจะเก็บเองเรื่อยๆค่ะ จนกว่าเราจะยกเลิกหรือช่องในกระเป๋าเต็ม
เปิดเกมส์ทิ้งไว้แล้วให้ตัวละครเก็บรวบรวมการ์ดตอนที่เราไม่อยู่ก็ทำได้่ค่ะ


จะเป็นการยืนอยู่เฉยๆๆ แล้วก็รันเปอร์เซ็นต์ ไปเรื่อยจน กระเป๋าเต็มหรือยกเลิก หรืป่าวครับ. ขอบคุณครับ.

*********** ** *** ****** *** ** ************


*********** ***** ***** ** ** ** ************


*********** ** *** ****** ** *** ************


#10 Tsuyu

Tsuyu

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 266 posts

Posted 12 May 2013 - 04:50 PM

จะเป็นการยืนอยู่เฉยๆๆ แล้วก็รันเปอร์เซ็นต์ ไปเรื่อยจน กระเป๋าเต็มหรือยกเลิก หรืป่าวครับ. ขอบคุณครับ.


เวลาเก็บจะมีแถบนับเวลาถอยหลังแสดงขึ้นมา
พอครบเวลา ก็จะได้การ์ดหนึ่งใบ(หรืออาจจะไม่ได้)

ระยะเวลาจะช้าเร็วขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลรวบรวมการ์ดและสถานที่ๆเก็บรวบรวม
เช่น ใช้เวลา 20 วินาที ต่อการเก็บรวบรวมการ์ดหนึ่งใบ (การ์ดเลเวล 1 สำหรับสร้างอาวุธเลเวล 11-20) เป็นต้นค่ะ

ตัวละครจะยืนเก็บรวบรวมการ์ดที่จุดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดยกเลิกหรือกระเป๋าเต็มเท่านั้นค่ะ
Posted Image Posted Image Posted Image

- Always remember those Precious Memories -

#11 perth pongpak

perth pongpak

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 22 posts

Posted 13 May 2013 - 12:53 AM

เก็บการ์ดนี่มันไม่จำกัดเวลของตัวละคร แต่จำกัดเวลของสกิลรวมรวบป่ะครับ ผมเก็บการ์ดเวล31-40ไม่ได้

#12 Tsuyu

Tsuyu

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 266 posts

Posted 13 May 2013 - 02:34 AM

ไม่จำกัดนะคะ น่าจะเก็บได้ตามปกติ
เลเวลของสกิลจะมีผลกับความเร็วในการเก็บกับโอกาสสำเร็จในการเก็บการ์ดค่ะ
Posted Image Posted Image Posted Image

- Always remember those Precious Memories -

#13 perth pongpak

perth pongpak

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 22 posts

Posted 13 May 2013 - 01:33 PM

ไม่จำกัดนะคะ น่าจะเก็บได้ตามปกติ
เลเวลของสกิลจะมีผลกับความเร็วในการเก็บกับโอกาสสำเร็จในการเก็บการ์ดค่ะ


Posted Image

จากรูปจะเห็นว่า Level is too low
ที่ผมเล่นเป็นเซิพJPอ่ะครับเลยลงEng ไม่รุเกี่ยวป่าว

#14 Red Machine ''

Red Machine ''

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 22 posts

Posted 13 May 2013 - 04:37 PM

ขอบคุณมากคัฟ ข้อมูลดีๆ แบบนี้
Red Machine ''

#15 ๐ฝนตกในทะเล๐

๐ฝนตกในทะเล๐

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 83 posts

Posted 15 May 2013 - 06:43 PM

ขอบคุณจ้า อ่านแล้วมี งงๆ นิดๆ

ตอนทำค่อยมาเปิดอ่านอีกที อิอิ

Posted Image


#16 mibutiawstark

mibutiawstark

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 4 posts

Posted 16 May 2013 - 02:17 AM

Craft อย่างเดียว :lol:
Posted Image

#17 Chobit

Chobit

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 4 posts

Posted 16 May 2013 - 09:52 PM

ขอถามหน่อยครับ คือของผมไม่มีปุ่มคราฟ ให้กดและจะสร้าง ไอเท็มยังไงหรอครับ

#18 โย๊เน๊ะ

โย๊เน๊ะ

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 6 posts

Posted 24 May 2013 - 03:30 PM

ขอบคุณค๊าสำหรับข้อมูลดีๆ :lol:

#19 Mr.Panumas

Mr.Panumas

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 16 posts

Posted 26 May 2013 - 10:43 AM

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

#20 Newbiefate

Newbiefate

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 63 posts

Posted 26 May 2013 - 12:32 PM

รบกวนถามคุณ Tsuyu ทีครับ

ตอนนี้ผมคราฟตันที่เลเวล 8 เป็นเพราะอะไรครับ? ทำไมมันได้ 0 ตอนคราฟ ไม่ว่าจะคราฟของเลเวลเท่าใหร่ก็ได้ 0 อะครับ

Posted Image
I'm Newbie , Just person have no power... or Just Alarm?

Posted ImagePosted Image
Posted Image